Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Effektiv behandling tidigt ger största vinsterna

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-10-13

Den 25 maj var det World MS-dagen. I Stockholm uppmärksammande vi dagen med en föreläsning med professor och överläkare Fredrik Piehl. 

- MS har omvälvande konsekvenser för dem som drabbas av sjukdomen, men även deras anhöriga och samhället i stort påverkas, säger Fredrik Piehl. 

– För personer med MS handlar det om konsekvenser här och nu, som symtom som hindrar dem från att göra det de vill. Sjukdomen kan också ha en psykologisk påverkan när framtiden blir mer osäker, fortsätter Fredrik Piehl. 

En effektiv behandling tidigt i sjukdomen ger de största vinsterna.

Läs referatet här.

Se filmen här