Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-11-28

Tidig behandling ger de största vinsterna

Med syftet att sprida kunskap om MS och hur det är att leva med sjukdomen hölls i slutet av maj World MS Day. Vid ett samarrangemang av Sanofi Genzyme och Neuroförbundet höll Fredrik Piehl, professor vid Karolinska institutet, en intressant föreläsning för personer med MS och deras anhöriga. 

MS har omvälvande konsekvenser för dem som drabbas av sjukdomen, men även deras anhöriga och samhället i stort påverkas.

– För personer med MS handlar det om konsekvenser här och nu, som symtom som hindrar dem från att göra det de vill. Sjukdomen kan också ha en psykologisk påverkan när framtiden blir mer osäker. Man kanske inte vet om det är värt att skaffa en längre utbildning eller om man ska bilda familj, förklarade Fredrik Piehl.

Enligt Fredrik Piehl är det viktigt att på samhällsnivå diskutera vad en sjukdom kan innebära och kosta.

– MS är en dyr sjukdom jämfört med andra sjukdomar, vilket bl.a. beror på förlusten av arbetsförmågan och behovet av stödåtgärder. Personer med riktigt svår MS kan behöva stora stödinsatser av samhället och det är här de största kostnaderna på samhällsnivå ligger, berättade Fredrik Piehl.

Effektiv behandling tidigt ger största vinsterna

MS-vården är ojämlikt fördelad mellan olika länder och skillnaderna mellan de länder som har det bästa och sämsta omhändertagandet är stora. Enligt Fredrik Piehl ligger Norden i toppskiktet, men här i Sverige finns fortfarande mycket vi kan göra för att förbättra MS-vården. Ett stort problem internationellt är att läkemedelsterapier, som ibland kostar ganska mycket, inte subventioneras fullt ut samt att man har hårda regler för vilka personer som ska erbjudas en viss behandling.

– Det skulle behövas en större tillgänglighet för effektivare behandling tidigt i sjukdomsförloppet. För det är där man har de största vinsterna att hämta, hävdade Fredrik Piehl.

Tillgång till specialistvård viktigt

Idag finns, enligt Fredrik Piehl, ett problem med tillgänglighet till neurologisk specialistvård i Sverige. Men det pågående arbetet med de nya nationella riktlinjerna tror han kommer att bli ett viktigt instrument för att minska de regionala skillnaderna på tillgången till specialistvård.

Svår konst välja rätt behandling

Det är en svår konst att välja rätt behandling för rätt person.

– Vid val av behandling finns många faktorer att ta hänsyn till. Dels vilken effekt man vill ha av behandlingen, men också vilka risker det finns för biverkningar, säger Fredrik Piehl och tillägger att man här måste ta hänsyn till många aspekter såsom kön, sjukdomsgrad, sjukdomsaktivitet och andra sjukdomar.

Viktig kunna följa sjukdomsaktiviteten

Vid MS kan man ha som mest sjukdomsaktivitet tidigt i sjukdomen, redan innan man har utvecklat uttalade symtom.

– Det är här de största behandlingsvinsterna ligger, förklarade Fredrik Piehl.  Han hoppas att man, med hjälp av hjälpmedel som magnetkameraundersökningar och på sikt även blodprover som identifierar biomarkörer, ska kunna följa sjukdomsaktiviteten och på så sätt styra behandlingen.

Vad kan du själv göra?

- Att vara påläst och kunnig om sin sjukdom är viktigt. Det gör att man får bättre möjligheter att diskutera med vården, så att man tillsammans kan komma fram till den bästa strategin för att behandla sin MS. Det är också viktigt att man försöker se över livsstilsfaktorer, är fysiskt och mentalt aktiv, undviker att röka och äter bra och nyttig kost.

Framtiden

När det gäller MS har man uppnått mycket de senaste åren, men det är fortfarande en bra bit kvar. 

– Vi vill till exempel hitta väldigt effektiva behandlingar utan biverkningar och på sikt även bota sjukdomen. Det är också viktigt att hitta behandlingar som kan laga redan uppkomna skador. Dit är det en bit innan vi når, men målet är klart, betonade Fredrik Piehl.

Text: Susanne Romberg

GZSE.AUBA.16.06.0091